devopsdays Kyiv

May 17 - 18, 2019

Kyiv
52, Antonovycha str, Kyiv, Ukraine
Devopsdays is coming to Kyiv!Dates
Friday, May 17, 2019 - Saturday, May 18, 2019